Zijkanaalblowers

Becker SV-zijkanaalblowers zijn samengesteld uit een degelijke behuizing met schoepenwiel (waaier), -direct op de motoras gemonteerd-  en een aanzuig- en afblaasbuis. Het gepatenteerd schoepenwiel draait met een minieme speling contactvrij in het huis. De blowers zijn  absoluut olievrij en kenmerken zich door zeer grote luchthoeveelheden in combinatie met een geringe energie-opname en een uiterst aanvaardbare einddruk. De blowers worden gefabriceerd in de één- en tweetraps-uitvoeringen en kennen luchthoeveelheden van 40 tot circa 1.100 m³/uur en drukbereiken tot 650 mbar(o).

Er zijn uitvoeringen beschikbaar waar een aanzuigfilter en/of drukbeveiligingsventiel in de blower zijn geïntegreerd. Uiteraard zijn de motoren ook bij de SV-zijkanaalblowers uit te rusten met een geïntegreerde frequentieregelaar, de zogenaamde VariAir-uitvoering.
De innovatieve productserie van Becker, de zijkanaalblowers VASF, met de capaciteiten 50, 80 en 120 m³/uur, voldoet op bijzondere wijze aan de eisen zoals deze aan toekomstige technologieën worden gesteld, met betrekking tot integratiepotentieel en efficiënt bedrijf. Compacte opbouw, geoptimaliseerde aerodynamica, groot toerentalbereik bij een minimum aan ruis en een "intelligente“ aandrijfelektronica leveren een hoge vermogensdichtheid en het beste rendement op, bij kleine afmetingen en gering gewicht. Een flexibele constructiemodule maakt schakelingen mogelijk voor een een- of meertrapse uitvoering met AC- of DC-aandrijving. Een technologische sprong naar voren, die tot uitdrukking komt in het heldere en slanke design.