Gecombineerde zijkanaal-blaaslucht/-vacuümpompen

Becker gecombineerde SV-zijkanaal-blaaslucht-/vacuümpompen zijn samengesteld uit een degelijke behuizing met schoepenwiel (waaier), -direct op de motoras gemonteerd-  en een of meerdere aanzuig- en afblaasbuizen. Het gepatenteerd schoepenwiel draait met een minieme speling contactvrij in het huis. De pompen zijn absoluut olievrij en kenmerken zich door zeer grote luchthoeveelheden in combinatie met een geringe energie-opname en een uiterst aanvaardbaar blaaslucht- en vacuüm-niveau. De pompen kennen luchthoeveelheden van 60 tot circa 150 m³/uur en blaaslucht- respectievelijk vacuüm-niveaus van 300 mbar(o) en 700 mbar(a).