Variair Centraal systeemDe meest compacte vorm van een centrale luchtverzorgingsinstallatie.

Met VARIAIR Central System (VACS) biedt Becker zijn klanten een compacte oplossing voor de luchtverzorging van een of meerdere productiemachines. Deze wijze van zuig- en blaasluchtverzorging wordt op verschillende punten toegepast.

Zowel in kleinere bedrijven alsook voor afzonderlijke productietrajecten in grotere ondernemingen: VARIAIR Central System levert behoefteafhankelijk en energiebesparend zuig- en blaaslucht. In met VARIAIR System (VAS) uitgeruste drukkerijen is VACS de ideale en gewenste uitbreiding voor de verdere verwerking, bijvoorbeeld bij vergaar-, vouw- en couverteermachines en vele andere.

VACS reduceert het geluidsniveau in de werkomgeving en de belasting van het bedieningspersoneel door het wegvallen van warmtebronnen. Bovendien biedt VACS het grote voordeel van de modulaire Becker-besturing VACON. Deze beheert tot vier verschillende drukniveaus met steeds maximaal zeven pompeenheden. Extra pompruimtes zijn niet meer nodig. Naast hoge flexibiliteit biedt VACS korte verbindingsleidingen en lage installatiekosten. Alle aangesloten apparaten zijn van een aangebouwde frequentieomvormer voorzien.

VACS is gebaseerd op vier verschillende basisapparaten met talrijke toebehorenvarianten die in een kastelement zijn geïntegreerd. Flexibele aanpassing aan groeiende productie-eisen is door modulaire uitbreiding van de kastelementen altijd mogelijk.