Paul Nuijten

Paul is sinds eind 2014 werkzaam als Becker-vertegenwoordiger in
'Zuid-Nederland'.
Zijn taak is het behartigen van belangen van bestaande klanten en het uitbouwen van contacten met prospects.
Schroom niet om een beroep op hem te doen.

Hij is altijd bereikbaar via paulnuijten@beckerdvp.nl;
mobiel met +31(0)6 57 93 92 83.