Nieuwe schottenvacuümpompen, oliegeïnjecteerd

De O 5. en U 5.-series zijn verkrijgbaar!

Becker oliegeïnjecteerde vacuümpompen waarbij de schotten worden afgedicht, gekoeld en gesmeerd door olie. De eenvoudige constructie met slechts één as en directe aandrijving betekent robuuste vacuümpompen met een lange levensduur en laag energieverbruik dat geringe instandhoudingskosten met zich meebrengt.

Door optionele waterkoeling wordt de levensduur van de olie, ook bij moeilijke omstandigheden, nog verder verlengd.

Optionele gasballastventielen (standaard vanaf U 5.70 en desgewenst met hogere volumestroom) voorkomen dat de smeerolie door condenserende damp wordt verontreinigd. 
Het ventiel zorgt ervoor dat een aangepaste hoeveelheid verse lucht (de gasballast) in de compressieruimte intreedt. Door de vermenging van verzadigde aanzuiglucht en onverzadigde verse lucht wordt de condensatie onderdrukt.

Een compacte samenvatting van de belangrijkste informatie kan hier gedownload worden:

O5-serie                               U5-serie